Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal:
Laborman Equipaments S.L.U manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris / usuàries, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s’estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del web.

En aquest sentit, Laborman Equipaments S.L.U li garanteix, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. A aquest efecte, Laborman Equipaments S.L.U garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual  s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament. No obstant això, Laborman Equipaments S.L.U pot revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, per mitjà dels seus sistemes informàtics, quan li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.
L’Usuari / a podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts a la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta el propi Laborman Equipaments S.L.U el domicili de la qual està fixat en: Jeroni Pujades, 41. Per a la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a laborman@laborman.net

Estamos mejorando nuestra web, perdone las molestias Descartar