ROBA LABORAL I PESRONALITZACIÓ TÈXTIL

LABORMAN AL TEU SERVEI

Política de privacitat

Benvingut a www.laborman.net (la “Pàgina web” o “Web”). La present Política de privacitat es refereix al tractament de les dades (en endavant, i de manera col·lectiva, les “Dades personals”) a nosaltres proporcionats i/o recollits durant la visita a la pàgina web per part d’un usuari que navega sense registrar-se. Per conèixer les formes de tractament de les dades en cas de registre a la Pàgina web li convidem a llegir NOTIFICACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

 

1. QUI RECULL LES DADES PERSONALS

Qui recullen i processen les dades personals en qualitat de Titulars del tractament (d’aquí d’ara endavant, col·lectivament, “Titulars” ) són persones encarregades per a tal efecte, assignades per LABORMANEQUIPAMENTS, S.L.U., amb seu enJeroni Pujades 41, 25005 Lleida (Catalunya), telèfon 973 254 521, correu electrònic laborman@laborman.net.

2. PER QUÈ TRACTEM LES DADES PERSONALS

Els sistemes informàtics i els procediments de programació utilitzats per operar la pàgina web adquireixen, durant el seu funcionament normal, algunes dades personals. La transmissió de les quals està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no es recull per associar-la amb interessos identificats, però que per la seva pròpia naturalesa, podria permetre identificar als usuaris, a través d’elaboracions i associacions amb dades en poder dels titulars o de tercers.

En les dades personals s’inclou: adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten a la Pàgina web, les adreces de l’Identificador de Recursos Uniforme (URI, per les seves sigles en anglès) dels recursos sol·licitats, l’horari de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la grandària de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta des del servidor (èxit, error, etc.), altres paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn informàtic de l’usuari, la informació corresponent al comportament dels usuaris a la Pàgina web i a les pàgines que ha visitat o buscat, amb la finalitat de seleccionar i fer anuncis específics per a l’usuari de la Pàgina web i les dades relatives a la conducta de navegació a la Pàgina web utilitzant, per exemple, les cookies.

En el tractament de les dades personals que es puguin identificar la seva persona, de manera directa o indirecta, tractem de respectar el principi d’estricta necessitat. Per aquesta raó, hem configurat la Pàgina web de tal manera que l’ús de les Dades personals es mantingui al mínim i per limitar el tractament de les Dades personals que permeten la identificació de l’interessat sol quan sigui necessari, o a petició de les autoritats i la policia (com, per exemple, per a les dades de tràfic i el temps de permanència a la Pàgina web o la seva adreça IP), o per a l’avaluació de la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra el lloc.

Algunes dades personals són estrictament necessaris per al funcionament de la pàgina web, uns altres s’utilitzen únicament per obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la pàgina web i per comprovar el seu correcte funcionament, i s’esborren immediatament després del seu tractament. De tant en tant li informarem del caràcter obligatori o facultatiu de la comunicació de les dades personals i les possibles conseqüències en cas de no aportar-los.

3. COM TRACTAREM LES DADES PERSONALS

Les dades personals seran tractats per mitjà d’instruments automatitzats durant el temps que sigui necessari a fi d’aconseguir els objectius pels quals van ser recollits i d’acord amb el principi de necessitat i proporcionalitat, evitant el tractar les dades personals en casos en els quals les operacions es poden realitzar mitjançant la utilització de dades anònimes, o per altres mitjans.

Hem adoptat mesures de seguretat específiques per prevenir la pèrdua de les dades personals, usos il·lícits o incorrectes i accessos no autoritzats, però per favor li demanem que no oblidi que és essencial per a la seguretat de les seves dades que el seu dispositiu estigui equipat amb eines, tals com a antivirus actualitzats constantment i que el proveïdor que li proporciona la connexió a Internet li garanteixi una transmissió segura de dades a través de firewalls, filtres de spam, i altres mesures similars.

4. QUI TRACTARÀ LES DADES PERSONALS

Les seves dades personals poden ser tractats exclusivament per persones encarregades i expressament autoritzades i supervisades, tals com a empleats i col·laboradors de l’empresa en qualitat d’encarregats i responsables del tractament.

En les diferents seccions de la Pàgina web se li proporcionarà més informació sobre l’àmbit de la comunicació i difusió de les seves Dades personals.

5. ELS SEUS DRETS

Vostè podrà, a qualsevol moment, obtenir la cancel·lació, transformació en forma anònima, la còpia, l’actualització, la rectificació o la integració, el bloc de les dades tractades en violació de la llei, de conformitat amb l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 citat íntegrament amb aquesta Política de privacitat.

Tindrà dret a oposar-se en qualsevol cas a tot tractament de les seves dades personals que sigui efectuat amb finalitats d’informació comercial i de màrqueting, així com a altres finalitats.

 

Per exercir els seus drets, vostè pot enviar una comunicació a l’adreça de l’empresa, o un correu electrònic a laborman@laborman.net.

 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Drets atribuïts a l’interessat

1. L’interessat té el dret a tenir la confirmació sobre l’existència o no de dades personals relacionades amb ell, encara que encara no estiguin registrats;

2. L’interessat té el dret a obtenir informació:

a. de l’origen de les dades personals;

b. dels propòsits i mètodes de tractament;

c. de la lògica aplicada en cas de tractament amb ajuda d’instruments electrònics;

d. de la identificació del titular, dels responsables i del representant designat de conformitat amb l’article 5, paràgraf 2;

i. dels subjectes i les categories dels subjectes als qui puguin ser comunicats les dades personals o que poden conèixer-los en qualitat de representants designats al territori de l’Estat, de responsables o encarregats.

3. L’interessat té el dret a obtenir:

a. l’actualització, la rectificació o, en cas d’estar interessat, la integració de dades;

b. la cancel·lació, la transformació en forma anònima o el bloqueig de les dades tractades violant la llei, inclosos aquells que no han de ser emmagatzemats en relació a les finalitats pels quals van ser recollits o tractats ​posteriorment;

c. la declaració que les operacions referides en les lletres a) i b) han estat comunicades, també quant al seu contingut, a aquells als qui han estat comunicats les dades o difosos, tret que aquest compliment resulti impossible o suposi un ús de mitjans manifestament desproporcionat pel que fa als drets protegits.

4. L’interessat té el dret a oposar-se, de manera total o parcial:

a. per raons de legitimitat al tractament de les dades personals relacionades amb ell, tot i que són pertinents per a l’objectiu de la recopilació;

b. al tractament de dades personals relacionades amb ell, amb el propòsit d’enviar material publicitari, de venda directa, de recerca de mercat o de comunicació comercial.

 

Descarrega el document

Traducir »